Skladiste

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.3s
Memory limit: 127M

Problem type

Nizom čudnih događaja, članovi Komisije su postali vlasnici skladišta, u kojem se kutije drže poređane u niz. Svaki put kada se dostava pojavi da bi isporučila novu kutiju, potrebno je odlučiti da li će im se otvoriti prednja ili zadnja vrata, odnosno da li će kutija biti dodata na početak ili kraj niza.

Kada je potrebno izvaditi kutiju iz skladišta, član Komisije koji poslednji smisli razlog zašto baš on nema vremena mora da uđe na prednja vrata, pronađe traženu kutiju, iznese je i sredi skladište. Ako je kutija na poziciji i, računato od početka niza (prva kutija je na poziciji 0), ova operacija traje i nanosekundi. Sređivanje uključuje "popravljanje" niza, tako da neće ostati prazno mesto (sve kutije nakon i-te će se pomeriti za jedno mesto).

Pošto Komisija trenutno baš i nema vremena, zamolili su vas da preuzmete donošenje odluka tokom dostave. Dobili ste raspored za danas, u kom je dato vreme dostave i odnošenja svake kutije. Vaš zadatak je da odredite koliko je najmanje vremena potrebno provesti u vađenju kutija (u nanosekundama).

Opisi funkcija

Potrebno je da implementirate sledeću funkciju:

 • Resi(N, A[\ldots], B[\ldots])

N je broj kutija koje će tokom dana biti dostavljene u skladište (i kasnije izvađene), A i B su nizovi dužine N u kojima je dat raspored -- A_i je vreme dostave i-te kutije (u minutima), a B_i vreme kada će Komisija izvaditi istu kutiju iz skladišta.

Funkcija treba da vrati ceo broj T -- vreme koje će Komisija provesti u skladištu (u nanosekundama), ako su dostave usmerene tako da je ovo vreme minimizovano. Svi nizovi su indeksirani od 0.

Primer

Neka je N = 4, A = [0, 1, 2, 5] i B = [3, 7, 4, 6]. Ovi parametri odgovaraju sledećem redosledu događaja:

 • kutije 1, 2 i 3 se redom donose u skladište,
 • kutije 1 i 3 (redom) se vade iz skladišta,
 • kutija 4 se donosi, i
 • kutije 4 i 2 se vade.

Optimalan raspored dostava je: kutije 1, 2 i 4 dostaviti na zadnja vrata, a 3 na prednja. U ovom slučaju, sve kutije osim 1 će biti prve u skladištu kada se vade, a kutija 1 će biti druga, tako da je ukupno vreme 1 nanosekunda.

Ograničenja

 • 1 \leq N \leq 10^5
 • 0 \leq A_i, B_i < 2N
 • sve vrednosti A_i i B_i su međusobno različite

Podzadaci

 • Podzadatak 1 [20 poena]: N \leq 20
 • Podzadatak 2 [40 poena]: N \leq 3000
 • Podzadatak 3 [21 poena]: \forall i,j . A_i < B_j
 • Podzadatak 4 [19 poena]: Nema dodatnih ograničenja

Detalji implementacije

Potrebno je da pošaljete tačno jedan fajl skladiste.cpp koji implementira pomenfutu funkciju. Osim tražene funkcije, vaš fajl može sadržati i dodatne globalne promenljive, pomoćne funkcije i dodatne biblioteke.

Vaša funkcija mora biti sledećeg oblika:

long long Resi(int N, int *A, int *B)

Vašim programima je dozvoljeno da menjaju sadržaj nizova/matrica, ali ne smeju da pristupaju van granica datih nizova.

Uz zadatak, obezbeđen vam je "template" fajl code.cpp koje možete koristiti i menjati po potrebi. Takođe vam je obezbeđen program grader.cpp koji služi da lakše testirate kodove. Ovaj program učitava sa standardnog ulaza sledeće podatke:

 • y prvom redu broj N, i
 • u narednih N redova po dva broja: vrednosti A_i i B_i.

Zatim ovaj program zove vašu funkciju i štampa povratnu vrednost T. Kodove ovih programa možete menjati po potrebi.


Comments

There are no comments at the moment.