Upoznavanje

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Problem type

Miloš se nedavno preselio u jednodimenzionalni prostor. Njegova kuća se nalazi na x metara od koordinatnog početka. On takođe zna da ima n komšija i zna koordinate njihovih kuća.

Kao i svaki pristojan stanovnik jednodimenzionalnog prostora, Miloš bi želeo da se upozna sa svim svojim komšijama. On zna da mu je za pešačenje jednog metra potrebna jedna sekunda.

Pomozite Milošu i recite mu koliko mu je najmanje sekundi potrebno da obiđe sve svoje komšije.

Opis ulaza

U prvom redu nalaze se dva cela broja n i x, broj komšija i pozicija Miloševe kuće. Drugi red sadrži n celih brojeva, a_1, a_2, \dots, a_n, gde je a_i pozicija i-tog Miloševog komšije.

Opis izlaza

Ispisati jedan ceo broj koji predstavlja minimalno vreme potrebno Milošu da obiđe sve svoje komšije.

Primer 1

Ulaz
2 1
4 7
Izlaz
6

Primer 2

Ulaz
3 4
3 7 9
Izlaz
7

Objašnjenje primera

U prvom primeru, Miloš treba da se kreće na desno sve do kuće sa koordinatom 7.

U drugom primeru, Miloš prvo obilazi levog komšiju na poziciji 3, a nakon toga se kreće na desno do komšije sa koordinatom 9.

Ograničenja

  • 1\le n \le 10^6
  • -10^8 \le x \le 10^8
  • -10^8 \le a_i \le 10^8

Test primeri su podeljeni u 4 disjunktne grupe:

  • U test primerima vrednim 30 poena: n \le 10.
  • U test primerima vrednim 15 poena: sve komšije se nalaze desno od Miloša.
  • U test primerima vrednim 15 poena: sve komšije se nalaze levo od Miloša.
  • U test primerima vrednim 40 poena: nema dodatnih ograničenja.

Comments

There are no comments at the moment.