Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.5s
Memory limit: 64M

Problem type

Mika je odlučio da malo preuredi knjige na svojoj (veoma velikoj) polici, ali da se ne bi previše umorio, planira da zameni mesta tačno dve knjige. Svaka knjiga je obeležena jednom cifrom, i Mika definiše lepotu rasporeda knjiga kao broj koji se dobija kada se ove cifre pročitaju redom. Pomozite Miki da odabere dve knjige koje će zameniti, tako da lepota rasporeda nakon toga bude što veća.

Opis ulaza

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se jedan broj, N: broj knjiga na polici. U drugom redu nalazi se N brojeva, A_1, A_2, \dots, A_N, gde A_i predstavlja cifru napisanu na i-toj knjizi.

Opis izlaza

U prvu i jedinu liniju standardnog izlaza ispisati N razmakom razdvojenih brojeva: cifre napisane na knjigama na polici, nakon što su dve knjige zamenile mesta tako da se dobije raspored najveće moguće lepote.

Primer 1

Ulaz
3
8 2 5
Izlaz
8 5 2

Primer 2

Ulaz
2
6 3
Izlaz
3 6

Ograničenja

  • Za sve i, 0 \leq A_i \leq 9.
  • A_1 \neq 0.
  • Barem dve knjige nisu obeležene cifrom 0.

Test primeri su podeljeni u pet disjunktnih grupa:

  • U test primerima vrednim 10 poena, N = 2.
  • U test primerima vrednim 30 poena, N \leq 8.
  • U test primerima vrednim 20 poena, lepota početnog rasporeda na polici je najviše 4 \cdot 10^{18}.
  • U test primerima vrednim 20 poena, N \leq 1000.
  • U test primerima vrednim 20 poena, N \leq 10^6.

Comments

There are no comments at the moment.