Tangentni Četvorouglovi

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Džeki ima N palidrvaca (štapića) različitih celobrojnih dužina. Ona je veliki obožavalac tetivnih četvorouglova, ali voli i tangentne. Stoga, interesuje je na koliko načina može da izabere 4 različita palidrvca tako da od njih može da napravi tangentan četvorougao.

Podsetnik : Četvorougao ABCD je tangentan ako i samo ako važi AB+CD=AD+BC. U prevodu od vas se traži da nađete koliko postoji načina da izaberete četvorku (a,b,c,d) tako da je ove brojeve moguće podeliti u dva para jednakih suma.

Opis ulaza

U prvom redu standardnog ulaza nalaziće se N\le1000: broj palidrvaca. U drugom redu nalaziće N različitih prirodnih brojeva, koji predstavljaju dužine palidrvaca. Sve dužine palidrvaca su do 10^5

Opis izlaza

U prvom i jedinom redu standardnog izlaza ispisati jedan broj: broj četvorki palidrvaca od kojih je moguće napraviti tangentan četvorougao.

Primer ulaza

5
1 2 4 5 3

Primer izlaza

3

Objašnjenje primera

Takve četvorke su \{1,2,3,4\},\{1,2,4,5\},\{2,3,4,5\}, jer njih možemo da podelimo na parove 1+4=2+3, 1+5=2+4 i 2+5=3+4.


Comments


 • 0
  iva_here_  commented on June 10, 2021, 9:18 p.m. edited

  Dobardan, imam jedan mali problem vezan za zadatak. Nakon sto posaljem kod na proveru test primera, javlja da moj kod prekoracava vremenska ogranicenja, a nije mi bas jasno zasto, jer je ceo kod sastvljen iz if i while petlji koje ne bi trebale da uticu na slozenost programa. Evo i koda(pisanog u C++-u):

  #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    int n;
    cin>>n;
    int duzine[1000+5];
  
    int i=0;
  
    while (i<n)
    {
      cin>>duzine[i];
      i++;
    }
  
    int broj=0;
  
    int i1=0;
  
    while (i1<n-3)
    {
      int i2=i1+1;
  
      while (i2<n-2)
      {
        int i3=i2+1;
  
        while (i3<n-1)
        {
          int i4=i3+1;
  
          while (i4<n)
          {
            if (duzine[i1]+duzine[i2]==duzine[i3]+duzine[i4])
            {
              broj++;
            }
  
            if (duzine[i1]+duzine[i3]==duzine[i2]+duzine[i4])
            {
              broj++;
            }
  
            if (duzine[i1]+duzine[i4]==duzine[i2]+duzine[i3])
            {
              broj++;
            }
  
            i4++;
          }
  
          i3++;
        }
  
        i2++;
      }
  
      i1++;
    }
  
    cout<<broj;
  }

  Ako neko ima ideju zasto je ovaj kod prespor, da li bi mogao da napise u komentaru ispod?


  • 2
   mihailot  commented on June 11, 2021, 3:51 p.m.

   Problem je što je složenost tvog rešenja O(N^4) što je previše sporo za ograničenje N \le 1000 koje je dato u zadatku.