Panta Rei

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.5s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Miki je danas naučio šta su to pravilni brojevi, naime, broj je pravilan, ukoliko je strogo veći od zbira kvadrata njegovih cifara. Tako su npr. brojevi 12 (12 > 1^2 + 2^2 = 5) i 24 (24 > 2^2 + 4^2 = 20) pravilni, dok 1 (1 = 1^2 = 1) i 14 (14 < 1^2 + 4^2 = 17) nisu.

Miki treba da odgovori na Q upita, svaki upit je oblika L R, a odgovor na taj upit je broj pravilnih brojeva u intervalu [L,R]

Opis ulaza

U prvom redu nalazi se broj Q (1 \leq Q \leq 10^3), broj upita na koje Miki treba da odgovori. Sledi Q redova, u i-tom se nalaze dva broja odvojena razmakom, L_{i} i R_{i} (1 \leq L_{i} \leq R_{i} \leq 10^9), koji predstavljaju i-ti upit.

Opis izlaza

Treba ispisati Q redova, u i-tom redu treba ispisati odgovor na i-ti upit, tj. koliko postoji pravilnih brojeva u intervalu [L_{i},R_{i}].

Primer ulaza

3
1 9
5 11
12 20

Primer izlaza

0
2
3

Objašnjenje primera

  • U intervalu [1,9] nema pravilnih brojeva.
  • U intervalu [5,11] postoje dva pravilna broja, to su 10 i 11.
  • U intervalu [12,20] postoje tri pravilna broja, to su 12, 13 i 20.

Comments

There are no comments at the moment.