Submit solution

Points: 1
Time limit: 0.1s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Javna je tajna da ukoliko želite da idete na Mars morate imati raketu. Međutim, samo retki znaju da ukoliko želite i da stignete do Marsa, motori na vašoj raketi moraju biti što izbalansiraniji.

Pošto je Mars četvrta planeta Sunčevog sistema, raketa kojom želite da idete na njega mora imati četiri motora, i oni moraju biti raspoređeni u formaciju 2 \times 2. Prilikom lansiranja, svaki od motora je podešen na neku svoju početnu snagu. Kapetan rakete pomoću sistema poluga može da pojačava snagu motora, i to tako da prilikom svake operacije za 1 pojača snagu tačno dva motora koja su ili u istoj vrsti ili u istoj koloni. U nauci o raketama, klackavost rakete se definiše kao razlika najveće i najmanje snage od snaga njena četiri motora. Pomozite kapetanu da što bolje izbalansira raketu tako što će primenom raspoloživih operacija dovesti klackavost na najmanju moguću vrednost.

Opis ulaza

Sa standardnog ulaza se učitavaju četiri nenegativna cela broja koji predstavljaju početne snage četiri motora. U prvom redu ulaza zapisane su početne snage levog i desnog motora iz gornjeg reda, a u drugom redu ulaza zapisane su početne snage levog i desnog motora iz donjeg reda.

Opis izlaza

U jedini red standardnog izlaza zapisati jedan broj koji predstavlja najmanju moguću klackavost rakete koja se može postići.

Primer 1

Ulaz
1 1
0 3
Izlaz
2

Primer 2

Ulaz
9 8
7 0
Izlaz
3

Objašnjenje primera

U prvom primeru, ako operaciju pojačavanja snage primenimo jednom na gornju vrstu i dva puta na levu kolonu, dobićemo sledeću konfiguraciju snaga.

4 2
2 3

Kako nije moguće postići manju klackavost, optimalna klackavost je 4 - 2 = 2.

Ograničenja

  • U 32% test primera početna snaga svakog motora nije veća od 44.
  • U 44% test primera početna snaga svakog motora nije veća od 110.
  • U 56% test primera početna snaga svakog motora nije veća od 1300.
  • U 68% test primera početna snaga svakog motora nije veća od 10^7.
  • U 100% test primera početna snaga svakog motora nije veća od 5 \cdot 10^8.

Comments

There are no comments at the moment.