Dobri pravougaonici

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.5s
Memory limit: 259M

Problem type

Ozloglašeni gospodar svih glodara, Ćrle, namerava da pokori ceo svet. Međutim, dobar deo Perine farme će da posluži za sada.

Perinu farmu možemo predstaviti kao matricu M dimenzije N \times N gde polje M_{ij} sadrži jedan broj -- sortu jabuke koju Pera uzgaja na tom polju. Poznato je da Pera obeležava sorte nekim brojevima izmeđi 1 i K.

Čudni su putevi pacovski, te Ćrletova regularna vojska može da pokori jedino _pogodne_ teritorije. Kažemo da je teritorija pogodna ako je pravougaonog oblika, sadrži samo jednu sortu jabuke i ta sorta se nalazi samo u okviru te teritorije.

Unajmljivanje elitnih štakora košta previše, te Ćrleta zanima koliko pogodnih teritorija ima Perina farma (ni on sam ne zna zašto). Pošto je Ćrle previše zauzet jedenjem sira, zamolio vas je da to odredite umesto njega.

Opis ulaza

U prvom redu standardnog ulaza nalaze se dva prirodna broja N i K - dimenzija Perine farme, i broj sorti jabuka koje Pera poznaje. U (i+1)-voj liniji (1 \leq i \leq N) standardnog ulaza nalazi se N brojeva odvojenih razmacima koji predstavljaju i-tu vrstu Perine farme (j-ti broj predstavlja M_{ij}).

Opis izlaza

U prvom redu standardnog izlaza ispisati jedan broj - broj pogodnih teritorija koje Perina farma sadrži.

Primer 1

Ulaz
5 10
3 2 2 1 4
3 2 2 7 4
8 2 2 1 3
8 8 9 9 9
8 8 1 5 1
Izlaz
5

Objašnjenje primera

Pogodne teritorije su one teritorije koje sadrže brojeve 2, 4, 5, 7 i 9.

Ograničenja

U svim test primerima važi:

  • 1 \leq N \leq 2000.
  • 1 \leq K \leq 10^6.
  • 1 \leq M_{ij} \leq K.

Test primeri su podeljeni u pet disjunktnih grupa:

  • U test primerima vrednim 20 poena: N \leq 20.
  • U test primerima vrednim 20 poena: N \leq 100, K \leq .100
  • U test primerima vrednim 20 poena: N \leq 100.
  • U test primerima vrednim 20 poena: K = 2.
  • U test primerima vrednim 20 poena nema dodatnih ograničenja.

Comments

There are no comments at the moment.