Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Problem type

Kineski restoran ima u ponudi samo pileća krilca. Prava vrednost jednog pilećeg krilca je X Juana, ali da se gosti restorana ne bi opterećivali matematikom, vlasnici su napravili jelovnik u kome je za različite količine krilaca napisana njihova cena zaokružena na najbliži ceo broj. Preciznije, svaka stavka u jelovniku je oblika "K krilaca košta round(K\cdot X) Juana", gde je K prirodan broj, a round je funkcija koja dati realan broj zaokružuje na najbliži ceo broj. Vaš zadatak je da utvrdite kolika je najmanja moguća prava vrednost jednog pilećeg krilca, tj. minimalno X za koje važe sve stavke u jelovniku.

Opis ulaza

U prvoj liniji ulaza nalazi se broj N, ukupan broj stavki u jelovniku. U svakoj od narednih N linija je navedena po jedna stavka iz jelovnika, predstavljena sa dva prirodna broja, K i C, što znači da je za K pilećih krilaca potrebno platiti C Juana. Redosled navođenja stavki može biti proizvoljan.

Opis izlaza

U jedinu liniju standardnog izlaza ispisati jedan realan broj, najmanju moguću pravu vrednost jednog pilećeg krilca.

Primer 1

Ulaz
1
5 5
Izlaz
0.9

Primer 2

Ulaz
3
5 7
4 6
2 3
Izlaz
1.375

Objašnjenje primera

Ako bi u prvom primeru jedno krilce vredelo tačno 0.9 Juana, pet krilaca bi vredela 4.5 Juana, što je kad se zaokruži na najbliži ceo broj jednako 5 Juana. Ako bi vrednost jednog krilca bila manja od 0.9 Juana, tada bi vrednost pet krilaca bila strogo manja od 4.5 Juana, a to zaokruženo na najbliži ceo broj ne može biti veće od 4. Zato je tražena minimalna vrednost jednaka 0.9.

Ograničenja

  • 1 \leq N \leq 100
  • 1 \leq K \leq 100
  • 0 \leq C \leq 10000

U svim test primerima tačan rezultat će biti pozitivan broj. Garantuje se da će ulazni podaci biti takvi da rešenje postoji.

Napomene

  • Da bi se rezultat priznao kao tačan, apsolutna greška mora biti manja od 10^{-4}.
  • Brojevi jednako udaljeni od dva uzastopna cela broja se zaokružuju na prvi veći ceo broj (na primer, 3.5 se zaokružuje na 4, a 6.5 se zaokružuje na 7).

Comments


  • 1
    ognjentesic  commented on July 11, 2020, 10:13 p.m.

    Нисам сигуран, али мислим да тест примери нису добро намештени. Прво сам послао своје решење за које сматрам да је тачно, а затим сам послао званично решење комисије и није радило.