Prva cifra

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Mabu i Džo mnogo vole da prodaju palačinke. Kako je u ovim hladnim decembarskim danima potražnja za palačinkama značajno opala oni su primorani da kratke zimske dane dodatno prekrate zamišljajući različite brojeve. Mabu je zamislio prirodan broj ~A~, dok je Džo zamislio prirodan broj ~B~.

Za neki prirodan broj ~X~ kažemo da je lepši od prirodnog broja ~Y~ ako je prva cifra sleva broja ~X~ veća od prve cifre sleva broja ~Y~, ili ako su im prve cifre sleva jednake i broj ~X~ je veći od broja ~Y~.

Mabua i Džoa interesuje koji je od datih brojeva ~A~ i ~B~ lepši.

Opis ulaza

U prvoj i jedinoj liniji standardnog ulaza nalaze se dva različita broja ~A~ i ~B~, brojevi koje su zamislili Mabu i Džo redom.

Opis izlaza

Na standardni izlaz je potrebno ispisati lepši od brojeva ~A~ i ~B~.

Primer 1

Ulaz
4506 29985
Izlaz
4506

Primer 2

Ulaz
777 778
Izlaz
778

Objašnjenje primera

U prvom primeru ~A = 4506~ i ~B = 29985~. Prva cifra sleva broja ~A~ je veća od prve cifre sleva broja ~B~ ( ~4 > 2~ ), tako da je broj ~A~ lepši od broja ~B~.

U drugom primeru ~A =777~ i ~B= 778~. Prva cifra sleva broja ~A~ je jednaka prvoj cifri sleva broja ~B~ ( obe iznose ~7~ ), kako važi ~778 > 777~ odnosno ~B > A~, broj ~B~ je lepši od broja ~A~.

Ograničenja

~1 \leq A,B \leq 10^9~

Brojevi ~A~ i ~B~ su različiti.

Test primeri su podeljeni u ~4~ disjunktne grupe :

U test primerima koji vrede ~20~ poena brojevi ~A~ i ~B~ imaju jednak broj cifara.

U test primerima koji vrede ~20~ poena sve cifre u broju ~A~ su jednake i sve cifre u broju ~B~ su jednake.

U test primerima koji vrede ~20~ poena važi ~A = B + 1~ ili ~B = A + 1~.

U test primerima koji vrede ~40~ peona nema dodatnih ograničenja.


Comments

There are no comments at the moment.