Kul kule

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Kao što je većini đaka poznato, draga profesorka robotike Katarina mnogo voli da se igra lego robotima i kockicama. Ovaj put na čas je donela specijalnog robota i ~n~ kula kockica. Na svakoj kuli se nalazi određen broj naslaganih kockica koje predstavljaju visinu te kule, tačnije ~i~-ta kula ima visinu ~A_i~ (sastavljena je od tačno ~A_i~ kockica). Đaci su primetili da ne sadrže sve kule podjednak broj kockica i žele to da promene pomoću profesorkinog specijalnog robota. Naime, ovaj robot može izvršiti sledeću operaciju:

  • Robot može da uzme dve ili tri kockice sa beskonačne gomile koja se nalazi pored datih kula (Katarina toliko voli kockice da ih ima u neograničenim količinama) i da te kockice stavi na jednu od ~n~ kula. Tako se u jednoj operaciji povećava visina određene kule za ~2~ ili ~3~ kockice.

Kako su đaci i sama profesroka malo nestrpljivi, molimo vas pomozite im da što pre izračunaju minimalan broj operacija potrebnih robotu da izjednači visine svih ~n~ kula.

Opis ulaza

U prvom redu standardnog ulaza nalazi se prirodan broj ~n~, broj kula koje je donela profesorka. U drugom redu nalazi se niz ~A~ od ~n~ prirodnih brojeva razdvojenih razmakom, gde ~A_i~ predstavlja visinu ~i~-te kule.

Opis izlaza

U prvom i jedinom redu standardnog izlaza ispisati ceo broj koji predstavlja minimalan broj operacija navedenih u tekstu zadatka potrebnih robotu da izjednači visine svih kula.

Primeri
Ulaz Izlaz
3

7 10 5
3
</div>
Ulaz Izlaz
5
1 5 1 5 2
5
</div>
Objašnjenje primera

U prvom primeru ukupno imamo ~3~ kule sa kockicama. Prva kula je visine ~7~, druga kula je visine ~10~, dok je treća kula visine ~5~. Robot može izjednačiti visine kula u ~3~ operacije :

  1. Robot dodaje ~3~ kockice na prvu kulu. Sada su visine kula { ~10~, ~10~, ~5~}.
  2. Robot dodaje ~3~ kockice na treću kulu. Trenutne visine kula su { ~10~, ~10~, ~8~}.
  3. Robot dodaje ~2~ kockice na treću kulu. Konačne visine kula su { ~10~, ~10~, ~10~}.

Pokazali smo kako robot može da izjednači visine kula u ~3~ operacije, može se pokazati da je nemoguće izjednačiti pomenute kule u manje poteza. Minimalan broj potrebnih operacija je ~3~.

Ograničenja

Test primeri su podeljeni u dve disjunktne gurpe:

  • U test primerima koji vrede ~40~ poena važiće ~1 \leq n \leq 100~ i ~1 \leq A_i \leq 1000~.
  • U test primerima koji vrede ~60~ poena važiće ~1 \leq n \leq 10^5~ i ~1 \leq A_i \leq 10^9~.

Comments

There are no comments at the moment.