Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Mali Milutin mnogo voli da ide u školu, tj. da pešači od kuće do škole. Njegov omiljeni predmet je matematika, omiljeni brojevi - celi brojevi, a omiljene operacije su mu sabiranje i množenje jer ostale ne zna.

Jednog dana, na putu do škole, naišao je na tri cela broja ~a~, ~b~ i ~c~, napisana jedan za drugim kredom na trotoaru. Tada mu je sinula strašna ideja: dopisaće neku od njemu omiljenih operacija između prvog i drugog kao i između drugog i trećeg broja tako da rezultat bude najmanji mogući broj; zatim će pobeći sa lica mesta. Odredite koji je to najmanji mogući broj uzimajući u obzir da Milutin nije mogao da menja redosled brojeva niti da dopisuje zagrade, ali da zna o prioritetu operacija.

Opis ulaza

U prvom i jedinom redu standardnog ulaza nalaze se tri cela broja ~a~, ~b~ i ~c~, razdvojena razmacima i u redosledu kojim su napisani na trotoaru.

Opis izlaza

U prvom i jedinom redu standardnog izlaza ispisati jedan ceo broj - traženi najmanji mogući broj koji može dobiti Milutin.

Primeri
Ulaz Izlaz
1 2 1 2
</div>
Ulaz Izlaz
-2 5 -7 -37
</div>
Objašnjenje primera

U prvom primeru najmanji broj dobijamo dopisivanjem dve operacije množenja: ~1 \cdot 2 \cdot 1 = 2~, dok je za drugi primer potrebno prvo dopisati sabiranje pa množenje : ~(-2) + 5 \cdot (-7) = -37~.

Ograničenja

Test primeri su podeljeni u dve disjunktne grupe:

  • U test primerima koji vrede ~40~ poena važiće ~1 < a, b, c < 100~.
  • U test primerima koji vrede ~60~ poena važiće ~-1000 < a, b, c < 1000~.

Comments

There are no comments at the moment.