Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type

Kralj se nalazi na velikoj šahovskoj tabli, sa 10^9 redova i 10^9 kolona. Postoje dozvoljena polja po kojima kralj može da se kreće. Polja su zadata preko N segmenata, svaki segment je određen preko 3 broja: R_i govori u kom se redu nalazi, a A_i i B_i su početni i krajnji indeks kolone. Sva polja u okviru tog segmenta su dozvoljena. Da li kralj moze doci do cilja? Kralj se na početku nalazi na polju (x_0, y_0), cilj je na poziciji (x_1,y_1). Podrazumeva se da su početno polje i polje do kojeg treba da stigne dozvoljena polja.

Opis ulaza

U prvoj liniji standardnog ulaza nalaze se prirodni brojevi x_0 i y_0 koji označavaju početnu poziciju kralja.
U drugoj liniji standardnog ulaza nalazi prirodni brojevi x_1 i y_1 koji označavaju polje do kog kralj treba da stigne.
U trećoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodni broj N - broj intervala.
U narednih N linjija nalaze se tri prirodna broja R_i, A_i i B_i koja određuju interval.

Opis izlaza

U jednoj liniji standardnog izlaza potrebno je ispisati DA ukoliko kralj može da stigne do cilja, odnosno NE u suprotnom.

Primer 1

Ulaz

1 1 
11 3
4
2 2 3
3 4 4
2 5 8
3 9 10

Izlaz

DA

Primer 2

Ulaz

1 1
100 100
2
2 1 9
5 2 1

Izlaz

NE

Ograničenja i podzadaci

N \le 100000 1 \le A_i, B_i \le 10^9

Test primeri su podeljeni u 3 disjunktne grupe:

  • U test primerima vrednim 20 poena: N \le 1000
  • U test primerima vrednim 30 poena: ukupan broj dozvoljenih polja je manji od 100000
  • U test primerima vrednim 50 poena: nema dodatnih ograničenja

Comments

There are no comments at the moment.