Proizvod

View as PDF

Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Ispisati poslednje 3 cifre proizvoda svih brojeva od L do R.

Opis ulaza

U prvoj i jednoj liniji standardnog ulaza unose se 2 broja, L (1 \le L \le 10^9) i R (1 \le R \le 10^9) razdvojeni razmakom. L i R označavaju početak i kraj intervala brojeva koji učestvuju u proizvodu.

Opis izlaza

U prvoj i jedinoj liniji standardnog izlaza ispisati poslednje 3 cifre(bez razmaka) proizvoda brojeva iz intervala [L,R]. Rezultat ispisati sa vodećim nulama ako ih ima.

Primer
Standardni ulaz          Standardni izlaz
2 5
120
2 7
040
3 4
012
Objašnjenje test primera

U prvom test primeru proizvod brojeva iz intervala [2,5] je 120. Poslednje 3 cifre u proizvodu su 120.
U drugom test primeru proizvod je 5040. Dakle, rešenje je 040.

Ograničenja i podzadaci

(1 \le L \le R \le 10^9)

Test primeri su podeljeni u 3 disjunktne grupe:
U test primerima vrednim 20 poena: (1 \le L \le R \le 100).
U test primerima vrednim 20 poena: (1 \le L \le R \le 10^5).
U test primerima vrednim 60 poena: Nema dodatnih ograničenja.


Comments


  • 1
    ivan100sic  commented on May 7, 2021, 4:15 p.m.

    "Rezultat ispisati sa vodećim nulama ako ih ima."

    Zašto ispisujemo 012 za ulaz 3 4 ako rezultat nema vodeće nule?