Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Dato je N kartica. Na svakoj kartici je napisan po jedan prirodan broj. Na koliko načina je moguće odabrati N-2 kartice tako da je zbir brojeva na tim karticama deljiv sa K.

Opis ulaza

U prvoj liniji standardnog ulaza unose se brojevi N i K razdvojeni razmakom. U drugoj liniji standardnog ulaza nalazi se N prirodnih brojeva A_i razdvojeni po jednim znakom razmaka, brojevi koji su napisani na karticama.

Opis izlaza

U prvoj i jedinoj liniji standardnog izlaza ispisati traženi broj načina.

Primer

Ulaz

5 3
7 5 8 6 5

Izlaz

4

Objašnjenje primera
Moguće je odabrati kartice na sledeća 4 načina.
7 5 8 6 5 -> 7 + 8 + 6 = 21
7 5 8 6 5 -> 7 + 6 + 5 = 18
7 5 8 6 5 -> 7 + 5 + 6 = 18
7 5 8 6 5 -> 5 + 8 + 5 = 18

Ograničenja

1 \leq N \leq 10^5
1 \leq K \leq 10^5
1 \leq A_i \leq 10^5

Test primeri su podeljeni u 5 disjunktnih grupa:

  • U test primerima vrednim 5 poena: N \leq 10, K \leq 10, A_i \leq 10.
  • U test primerima vrednim 10 poena: N \leq 10.
  • U test primerima vrednim 20 poena: N \leq 1000.
  • U test primerima vrednim 30 poena: K = 10, A_i \leq 10.
  • U test primerima vrednim 35 poena: Nema dodatnih ograničenja.

Comments

There are no comments at the moment.