Jednačine

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Date su dve jednačine oblika \frac{A}{B}*x+C=D. Ispitati da li imaju isto rešenje.

Opis ulaza

U prvoj liniji standardnog ulaza nalaze se 4 cela broja: A_1 B_1 C_1 D_1 razdvojena razmakom koji određuju prvu jednačinu.
U drugoj liniji standardnog ulaza nalaze se 4 cela broja: A_2 B_2 C_2 D_2 razdvojena razmakom koji određuju drugu jednačinu.

Opis izlaza

U prvoj liniji standardnog izlaza ispisati DA ako jednačine imaju isto rešenje, odnsono NE ako nemaju

Primer 1

Ulaz

1 2 5 11 
3 12 10 13

Izlaz

DA

Primer 2

Ulaz

2 1 10 7 
3 2 9 5

Izlaz

NE

Objašnjeje primera

U prvom primeru rešenje jednačine \frac{1}{2}*x+5=11 je 12, koje je rešenje i jednačine \frac{3}{12}*x+10=13

U drugom primeru rešenje jednačine \frac{2}{1}*x+10=7 je -1.5, dok je rešenje jednačine  \frac{3}{2}*x+9=5 jednako -\frac{8}{3}

Ograničenja

-10^6 \le A_1, B_1, C_1, D_1,  A_2, B_2, C_2, D_2\le 10^6
A_1,B_1,A_2,B_2\neq0


Comments

There are no comments at the moment.