Uparivanje

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type

Dat je niz A koji se sastoji od N prirodnih brojeva. Garantuje se da je N paran broj. Potrebno je podeliti brojeve iz niza A u \frac{N}{2} parova tako da se svaki član niza nalazi u tačno jednom paru. Lepota uparivanja je zbir lepota svih parova. Lepota para je proizvod uparenih brojeva.

Naći najveću moguću lepotu uparivanja niza A.

Opis ulaza

  • U prvom redu standardnog ulaza nalazi se broj N (2 \leq N \leq 10^5).
  • U sledećem redu nalazi se N brojeva koji predstavljaju niz A (1 \leq A_i \leq 10^5).

Opis izlaza

Ispisati najveću moguću lepotu uparivanja niza A.

Primer ulaza

4
2 1 2 2

Primer izlaza

6

Objašnjenje primera

  • Odabraćemo parove (2, 1) i (2, 2)
  • 2 * 1 + 2 * 2 = 2 + 4 = 6

Comments

There are no comments at the moment.