Različiti činioci

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type

Dat je prirodan broj N. Da li je moguće predstaviti broj N kao proizvod 2 ili više različitih celih brojeva većih od 1.

Drugim rečima, da li postoji niz a_1, a_2 ... a_k za koji važi \prod_{i=1}^{k} a_i = N, k \geq 2, a_i \neq a_j za sve parove indeksa 1 \leq i < j \leq k i a_i > 1 za 1 \leq i \leq k.

Potrebno je da odgovorite na T ovakvih pitanja.

Opis ulaza

  • U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se broj T (1 \leq T \leq 10^3).
  • U narednih T linija nalazi se po jedan broj N (1 \leq N \leq 10^5).

Opis izlaza

Na standardni izlaz ispisati T linija, u i-toj liniji ispisati "DA" (bez navodnika) ako je moguće naći tražene brojeve ili "NE" (bez navodnika) u suprotnom.

Primer ulaza

5
1
6
7
30
49

Primer izlaza

NE
DA
NE
DA
NE

Objašnjenje primera

  • 6 = 2 * 3
  • 30 = 2 * 3 * 5
  • 1, 7 i 49 ne mogu da se predstave na traženi način.

Comments

There are no comments at the moment.