Triangle Sort

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

English statement

Perica ima niz A sa N različitih elemenata. Na njemu je moguće primeniti sledeću operaciju proizvoljan broj puta:

  • Izabrati tri različita indeksa i, j i k (1 \leq i < j < k \leq N).
  • Zameniti vrednosti elemenata A[i] i A[j] i potom zameniti vrednosti elemenata A[j] i A[k].

Perica se pita da li je moguće sortirati ovaj niz rastuće primenom ove operacije proizvoljan konačan broj puta. Ispisati \texttt{DA}, ukoliko jeste i \texttt{NE}, ukoliko nije.

Opis ulaza

Prva linija sadrži broj N, koji predstavlja broj elemenata niza (3 \leq N \leq 10^6). Druga linija sadrži N različitih brojeva, koji predstavljaju elemente niza (1 \leq A[i] \leq N, za svako 1 \leq i \leq N).

Opis izlaza

U prvoj i jedinoj liniji ispisati \texttt{DA}, ukoliko je moguće sortirati niz i \texttt{NE} u suprotnom.

Primer ulaza

3
3 1 2

Primer izlaza

DA

Comments

There are no comments at the moment.