Ružo moja Ružice

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.5s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type

English statement

Beg Ante, čovek poznat po dobrim odnosima sa komšinicama, nakon poklanjanja lubenica, sada je odlučio da svojoj jednoj jedinoj omiljenoj komšinici pokloni buket od 3 ruže (kad je beg bio cicija?). On je otišao u svoju baštu u kojoj je zasadio N ruža i rešio da ubere 3 ruže. U bašti svaka ruža ima neku boju, i-ta ruža ima boju A_i. Ante želi da odabere ruže tako da u buketu ima tačno 2 različite boje (izabraće 2 ruže jedne boje i 1 ružu druge boje).Zanima ga koliko različitih buketa može da izabere.

Dva buketa se razlikuju ako je skup indeksa ruža koje je Ante izabrao različit.

Opis ulaza

  • Prva linija standardnog ulaza sadrži ceo broj N (1\leq N \leq 10^5), broj ruža u bašti.
  • Druga linija standardnog ulaza sadrži N celih brojeva A_1, A_2 \cdots A_N,(1\leq A_i \leq 10^5), boje ruža u bašti redom.

Opis izalaza

U jednoj liniji standardnog izlaza ispisati broj načina da se izaberu 3 ruže pod uslovom navedenim u tekstu zadatka.

Primer ulaza

4
1 2 2 2

Primer izlaza

3

Objašnjenje primera

Mogući skupovi indeksa izabranih ruža su sledeći: (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 4)


Comments

There are no comments at the moment.