Još jedna konstrukcija

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.2s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

English statement

Konstruisati niz A \(\textbf{minimalne dužine}\), tako da ispunjava sledeće uslove:

  • svi elementi niza A su celi brojevi u intervalu [1, N].
  • za svaki uređeni par celih brojeva (k_1, k_2) (1 \leq k_1, k_2, \leq N, k_1 \neq k_2) postoje dva indeksa i, j (i < j) tako da važi: A_i = k_1 i A_j = k_2

Opis ulaza

Prva linija standardnog ulaza sadrži prirodan broj N (2 \leq N \leq 30), ograničenje za veličinu elemenata u nizu A.

Opis izlaza

  • U prvoj linij standardnog izlaza ispisati M minimalnu dužinu niza A koji ispunjava uslove zadatka.
  • U drugoj liniji standardnog izlaza ispisati M celih brojeva razdvojenih razmakom, elemente niza A.
  • Ako postoji više mogućnosti za odabir niza A, ispisati bilo koje rešenje.

Primer ulaza

2

Primer izlaza

3
2 1 2

Objašnjenje primera

Postoje dva uređena para (k1, k2):

  • k_1 = 1, k_2 = 2 - možemo izabrati indekse i = 2, j = 3.
  • k_1 = 2, k_1 = 1 - možemo izabrati indekse i = 1, j = 2.

Comments

There are no comments at the moment.