Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.2s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Dva igrača igraju sledeću sledeću igru na nizu A koji ima n elemenata:

 • Igrači naizmenično uzimaju brojeve iz niza A koji do sada nisu bili izabrani: prvi igrač izabere jedan broj od n, onda drugi igrač izabere jedan od preostalih n-1, onda prvi igrač ponovo izabere jedan od preostali n-2 brojeva itd.
 • Igra će se završiti nakon tačno n poteza.
 • Igrač koji je trenutno na potezu, nakon biranja jednog elementa iz niza množi broj p sa tim elementom (na početku igre p=1).
 • Da bi igra bila zanimljivija prvi igrač može najviše k_1 puta da promeni znak elementa kog je izabrao (nakon biranja elementa on menja znak tog elementa i nakon toga množi p sa novim brojem, nije dozvoljeno kasnije menjanje brojeva), slično drugi igrač može da promeni znak najviše k_0 puta nekog elementa kog je izabrao.
 • Ako je finalni broj p nakon n poteza pozitivan pobednik je prvi igrač, u suportnom je pobednik drugi igrač.

Odrediti ko ima pobedničku strategiju.

Opis ulaza

 • Prva linija standardnog ulaza sadrži broj T \leq 100, broj odvojenih test primera.
 • Svaki od T primera je opisan sa dve linije:
  • U prvoj liniji se nalaze brojevi n ( 1 \leq n \leq 20) ,k_1 ( 0 \leq k_1 \leq n) , k_0 ( 0 \leq k_0 \leq n).
  • U drugoj liniji svakog primera se nalazi n celih brojeva, niz A ( 1 \leq |A_i| \leq 10 ).

Opis izlaza

Ispisati T linija, u svakoj liniji je potrebno ispisati 1 ako prvi igrač ima pobedničku strategiju za taj primer, u suprotnom ispisati 0.

Primer ulaza

2
3 2 1
2 3 -10
2 0 0
2 -2

Primer izlaza

1
0

Objašnjenje primera

U prvom test primeru n = 3, k_1 = 2, k_0 = 1, niz A = [2, 3, -10] . Može se pokazati da prvi igrač ima pobedničku stragiju.

U drugom test primeru nijedan od igrača nema mogućnost da promeni znak nekog od elemenata, tako da će finalni rezultat biti p = -4. Pobednik je drugi igrač-


Comments

There are no comments at the moment.