A Plus B

View as PDF

Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 2.0s
C# 3.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Dato je N parova brojeva. Ispisati zbir svakog para.

Opis ulaza

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se broj N (1 \le N \le 100\,000). Sledećih N linija sadrže tačno po dva cela broja, odvojena razmakom čije apsolutne vrednosti su manje od 1\,000\,000\,000.

Opis izlaza

Ispisati N linija, u svakoj po jedan ceo broj koji predstavlja zbir odgovarajućeg para.

Primer 1

Ulaz
2
1 1
-1 0
Izlaz
2
-1

Ovo je totalno nepovezano stablo koje služi samo da po prikaže mogućnost renderovanje LaTeX-a u zadacima:


Comments

There are no comments at the moment.